Wie ben ik?

Patrick Biemans eigenaar van Bimi Care.

BIG geregistreerd verpleegkundige met 30 jaar ervaring in de psychiatrie, verslavingszorg en gehandicaptenzorg.

Ik ben in 1971 geboren in Breda en in 1989 gestart met de opleiding Z-verpleegkunde. Na mijn opleiding werkte ik op verschillende afdelingen in de psychiatrie, zoals gesloten opname afdelingen, Korsakow afdeling en op een therapeutische leefgemeenschap. Binnen de gehandicaptenzorg ben ik werkzaam geweest op verschillende afdelingen met psychiatrische problematiek, autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag. Ik heb gewerkt in de functie van coördinerend verpleegkundige, verpleegkundige, polikliniek verpleegkundige, casemanager en sociotherapeut. 

“De laatste jaren merkte ik dat er steeds meer tijd ging zitten in formulieren en papierwerk. Hierdoor ben ik me gaan oriënteren om als zelfstandige in de gezondheidszorg aan de slag te gaan. Ik ben namelijk van mening dat de zorg moet draaien bij en om patiënten en niet verloren moet gaan aan bijzaken. In 2013 ben ik daarom gestart met Biemans ondersteunende Zorg. Begin 2016 is de naam veranderd in Bimi Care.”

Door bijscholingen en symposia houd ik mijzelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Ik voldoe aan de eisen die de overheid stelt aan zelfstandig ondernemers, waaronder een klachtenregeling die sinds 2017 verplicht is volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Mijn specialisaties zijn: psychiatrie, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg, autisme, “gedragsproblemen.”

Afgelopen periode ben ik als ZZP-er werkzaam geweest als:

– AWN-hoofd in de GGZ.

– Begeleider op afdelingen bij een instelling voor mensen met een taal- of spraakstoornis of die doof, slechthorend of doofblind zijn.

– 1 op 1 begeleiding in instellingen voor verstandelijk gehandicapten.

– Verpleegkundige op afdelingen in de (acute)psychiatrie. (HIC, MC, ouderenzorg)

– Verpleegkundige op een verpleeghuisafdeling voor mensen met een gecombineerde hulpvraag.

– Verpleegkundige op detox afdelingen in de verslavingszorg.

– Begeleider op een afdeling met verstandelijk gehandicapten met moeilijk verstaanbaar gedrag en epilepsie.

– Verpleegkundige op afdelingen met patiënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

– Begeleider van ouder wordende cliënten in de gehandicaptenzorg.

– Tester op COVID-19 bij een grote instelling in de gehandicaptenzorg. Testen van medewerkers en cliënten.

– Vaccineren van cliënten (en medewerkers) van een grote zorginstelling in het kader van COVID-19.

Buiten het werken kan ik erg genieten van de natuur, bos, park, strand, mooi weer, wandelen met mijn hond, voetbal, fotografie…..

Bimi Care

Kamer van Koophandel 65466853